מכירת NFT יכולה להיות פטורה ממס?

חוזר לקוחות ינואר 2022

מכירת NFT יכולה להיות פטורה ממס?

NFT, (Non-Fungible Token)  ובעברית- אסימון חסר תחליף, הוא אחד מהטרנדים הטכנולוגיים הבולטים של השנה האחרונה, שלמעשה מהווה מעין הוכחת בעלות על נכס דיגיטלי באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין ומעניק למחזיק בו תעודת בעלות דיגיטלית בלעדית על יצירה כלשהי. ה- NFT מוצפן באמצעים קריפטוגרפיים ולא ניתן לשכפול או להעתקה. בשנה שעברה נמכרו בעולם NFT בשווי 40 מיליארד דולר – כאשר התחום המוביל הוא יצירות אמנות דיגיטלית, אבל לצידן נמכרים גם סרטונים, ממים ואפילו ציוצים בטוויטר.

מבחינה מיסויית, לכאורה מכירת NFT כפופה למס רווחי הון. זאת ועוד, מכיוון ש- NFT נרכש בדרך כלל על ידי מטבעות קריפטוגרפיים כדוגמת איתריום – הרי שגם רכישתו יכולה להוות על פי הפסיקה החלפת נכס בנכס, באופן ש"התשלום" באמצעות הקריפטו יהווה מעין מכירה של הקריפטו ורכישה של ה- NFT.

עם זאת לדעתנו, תיתכן גישה לפיה במקרים מסויימים ה-NFT לא יהווה "נכס" כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. זאת, משום שהגדרת "נכס" ממעטת מתכולתה מיטלטלין של יחיד המחוזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימושם האישי של בני משפחתו או של בני אדם התלויים בו; כתוצאה מכך, מכירה של מיטלטלין לשימוש אישי (כגון חפצי אמנות, רהיטים, רכב משומש וכו') אינו חייב במס או בדיווח – אלא אם מדובר באדם העוסק במכירת חפצים מעין אלה במישור העסקי.

לצורך כך יש לבחון האם ה-NFT מוחזקים ל'שימוש אישי'. מהו ה"שימוש האישי" הנדרש? הפסיקה בדקה בעבר, כאשר דובר בחפצי אמנות, האם התמונה/פסל הוצגו בביתו של המוכר ושימשו אותו באופן אישי, בהשוואה למשל לתמונה שאוחסנה במחסן (שלא היתה זכאית לפטור). בנוסף, מתעוררת שאלה אם ה- NFT מהווה "מיטלטלין", כאשר בעניין זה אין הכרעה אם כי קשה להצדיק אבחנה לעניין זה בין אמנות פיזית לבין אמנות דיגיטלית (אם כי עלולה לעלות שאלה אם המונח מתייחס ליצירה או לזכות ביצירה).

כפי שגם אמרנו, הפטור נשלל ממי שמכירת האמנות מהווה פעילות עסקית בידיו. החזקה של NFT רבים עלולה להעיד על פעילות כסוחר או שמשקיע סדרתי. על מנת לבוא בגדר הפטור, ה-NFT צריך לשמש להנאה פרטית ושלא על מנת להפיק רווחים. עם זאת, היות ואין בהוראות הפקודה כל הגבלה בעניין שווי הנכסים שיוגדרו כמיטלטלין לשימוש אישי, מכירה בשווי גבוה כלשעצמה לא תהווה סיבה שלא לראות ב-NFT כמוחזק לשימוש אישי.

אנו סבורים כי ייתכנו מקרים בהם ניתן לראות ב-NFT כמיטלטלין לשימוש אישי ולכן מכירתו תהיה פטורה ממס רווחי הון. יצוין כי לנושא זה טרם נתנה התייחסות מפורשת בפסיקה או בחקיקה ולכן יש לבחון מאפיינים נוספים בכל מקרה ומקרה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד יאיר בנימיני או אל רו"ח נופר זיגדון ממשרדנו.