האם קבלת מטבעות קריפטוגרפים אגב פעילות כרייה מהווה אירוע מס?

חוזר לקוחות - מרץ 2022

האם קבלת מטבעות קריפטוגרפים אגב פעילות כרייה מהווה אירוע מס?

עולם הקריפטו תופס תאוצה משמעותית בשנים האחרונות, ואיתו גם פעילות כריית מטבעות. השיטה המוכרת לפעילות כריית מטבעות דיגיטלים נקראת Proof of work" ("POW")", והיא כרוכה בהשקעת משאבי מחשוב ייחודים לצורך פתרון בעיות מתמטיות מורכבות מעולם ההצפנה תוך שימוש רב באנרגיה, וחומרה מתוחכמת. התגמול של המשתמש בעבור השקעת מאמציו בתהליך זה, עשוי להיות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים חדשים שנוצרו על אותה רשת הבלוקצ׳יין לה הוא סיפק את המשאבים. גישת רשות המסים, כפי שפורסמה בחוזר 5/2018, היא כי אותם מטבעות דיגיטליים אשר מתקבלים אגב כרייה מהווים הכנסה מעסק.

המשאבים הכספיים והסביבתיים הנחוצים ליישום שיטת POW, גרמו לפרויקטים אחרים לקדם מעבר לשיטה אחרת הנקראת  "Proof of stake" ("POS")". בעוד שתוצאת ומטרת POS היא בדומה לשיטת POW  – אימות עסקאות בבלוקצ'יין, התהליך שונה במהותו וכולל נעילה של מטבעות קריפטוגרפיים ספציפיים כמעין ״ערבון״ . בכל פעם שבאופן זה נחתם ומתווסף בלוק לפרוטוקול, מונפקים מטבעות קריפטוגרפיים חדשים מתוך אותו הפרוטוקול, אשר נשלחים באופן אוטומטי לאותם המשתתפים אשר תרמו לאימות עסקאות וחתימת הבלוק. ניתן לבצע את התהליך גם באמצעות "Staking Pools" שם משלבים מספר משתתפים את משאביהם על מנת לייצר יתרון לגודל ומבצעים את התהליך במשותף. לגישתנו, השינויים המצוינים בהליך הכרייה מחייבים בחינה מחודשת של אופן מיסוי התהליך.

אופן יישום התהליך הטכני ב- POS מעלה שאלה מעניינת – האם ההשתתפות בתהליך חתימת הבלוק וכתוצאה גם יצור המטבעות החדשים להם הוא זכאי, מהווה יצירה של נכס על ידי הכורה. המשמעות של יצור הנכס לצרכי מס היא כי אין להחיל אירוע מס במועד קבלת המטבעות, אלא רק במועד מכירתם. שאלה זו עלתה לכותרות בארה"ב ב- Jarrett v. United States. במקרה זה דובר על תושב ארה"ב, אשר בשנת 2019 דיווח על הכנסה מסטייקינג על מטבעות בפרויקט של Tezos. בשנת 2020 הגיש אותו נישום בקשה בה טען כי יצר את המטבעות ולכן אין לחייבו בתשלום מס במועד יצירתם וקבלתם, אלא רק במועד מכירתם או המרתם. רשות המס האמריקאית לא הגיבה לבקשתו במועד ועל כן פנה לביהמ"ש. בדצמבר 2020, אישרה רשות המס האמריקאית את החזר המס אותו דרש, אך הוא בחר שלא לקבל את ההחזר שכן רשות המס האמריקאית לא סיפקה סיבה לביצוע ההחזר והשאירה את סוגיית אירוע המס במועד יצירת המטבעות פתוחה. המשפט בתיקו של אותו נישום אמריקאי צפוי להתקיים במרץ 2023, ונראה כי ביהמ"ש האמריקאי יאלץ להכריע בסוגיה, אשר מרתקת פעילים רבים מעולם הקריפטו.

בראייתנו, יש תימוכין לגישה בה נקט הנישום בעניין Jarrett גם לפי דיני המס בישראל, אם כי מדובר בשאלה מורכבת שדורשת בין היתר הבנה בהליכים המורכבים שעומדים ביסוד המטבעות הקריפטוגרפיים ורשת הבלוקצ'יין.

עם זאת, מיסוי הפעילות בעולמות הקריפטוגרפיים הינה תחום חדש מאוד ולכן יש לפעול בזהירות (אך גם תוך גמישות מחשבתית ויצירתיות) ביחס להיבטי המס של העסקאות המבוצעות בו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) שחר שטראוס או אל רו"ח ארז חגי ממשרדנו.