Campaigns_d4204d0e-82e7-4e54-9072-4822defc2932 (002)

29/01/2024

חלוקת דיבידנד כפויה על חברות עסקיות – סעיף 77 לפקודה

Read More
28/12/2023

הפחתת עלויות רכב ליסינג משכרו של העובד – ביטוח לאומי ומס הכנסה

Read More
14/12/2023

מענק המשכיות עסקית בגין מלחמת חרבות ברזל – טיפים ליישום מהפסיקה והחקיקה

Read More