קיבלתם רק פטור חלקי ממס שבח? יתכן ואתם זכאים להחזר מס לאור פסיקה חדשה ותקדימית

לפני מספר ימים התקבל ערר שהוגש על ידי משרדנו לוועדת הערר לענייני מיסוי מקרקעין בבית המשפט המחוזי בתל-אביב אשר קבעה פה-אחד, בפסיקה תקדימית ומנומקת, כי בעת מכירת דירה על ידי מספר מוכרים, אשר אינם מהווים תא משפחתי אחד, תקרת הפטור ממס שבח הקבועה, בסעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין, מתייחסת לכל מוכר בנפרד, ולא לדירה בכללותה.

כאמור, קביעה זו כפופה לכך שהמוכרים אינם מהווים "תא משפחתי". כך למשל, בעת מכירת דירה על ידי זוג גרושים, כל מוכר שזוהי דירתו היחידה, זכאי למלוא תקרת הפטור ממס שבח בגובה 4.6 מיליון ₪. כך גם לגבי מוכרים שהינם הורה וילד בגיר (מעל גיל 18), אחים בגירים ושותפים.

במידה ומכרתם דירה וקיבלתם רק חלק יחסי מתקרת הפטור, אף שאינכם מהווים "תא משפחתי", יתכן ואתם זכאים לתיקון השומה וקבלת החזר מס על בסיס העיקרון שנקבע בפסק הדין. מומלץ אם-כן לבחון את האפשרות להגיש בקשה לתיקון השומה, והכל בכפוף לכללי ההתיישנות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד שגיב רון או אל עו"ד שירן פולישוק ממשרדנו.