נפגעי מאונט גוקס: היערכות מיסוית להשבת נכסים

26/05/2024

ישראל נכנסת להליך גילוי מרצון מחדש!!

Read More
11/03/2024

פורסמה הצעת חוק לביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים

Read More
29/01/2024

חלוקת דיבידנד כפויה על חברות עסקיות – סעיף 77 לפקודה

Read More

נפגעי מאונט גוקס: היערכות מיסוית להשבת נכסים

פלטפורמת המסחר היפנית MtGox (להלן: "הבורסה") הייתה בשעתה הפלטפורמה המובילה בעולם למסחר בביטקוין. בשנת 2014 הכריזה הבורסה על פשיטת רגל בשל פרצת אבטחה והותירה אחריה עשרות אלפי נושים ברחבי העולם, אשר החזיקו באמצעות הבורסה בביטקוין ובכסף פיאט. בהתאם למידע שהתגלה בהמשך נודע כי הבורסה איבדה ללקוחותיה כ-650,000 ביטקוין, בעוד שנותרו לה כ-200,000 ביטקוין אשר נשמרו בארנק הקר של החברה.
בסמוך לקריסתה של הבורסה, מונה לה נאמן יפני על ידי בית המשפט. לאחר שנים רבות שכללו שלל של תביעות נושים, תביעה גדולה של חברת CoinLab(שהייתה השותפה האמריקאית של הבורסה), אשר מנוהלת בהליך ערעור עד היום, העברת התיק מהליך של פשיטת רגל לתוכנית שיקום אזרחית (עקב עליית הערך הגדולה של הביטקוין בשנת 2017, אשר יצרה מצב בו שווי נכסי פשיטת הרגל עלו על תביעות הנושים אשר בהתאם לדין היפני התקבעו לפי שער הביטקוין במועד פשיטת הרגל), ומימוש כ-60,000 מתוך 200,000 הביטקוין בהם החזיק הנאמן לצורך הבטחת כמות מינימלית בקופת הנאמן, הגיעה לאחרונה הבשורה לה חיכו הנושים, לפיה חלק מכספם/נכסיהם צפויים לחזור אליהם.

תוכנית ההשבה אשר אושרה בהצבעת הנושים, העמידה בפני הנושים שתי אפשרויות.

הראשונה הינה "יציאה מוקדמת" אשר תשיב להם ערך של כ-21% מסך נכסיהם (חלק מנכסי הביטקויין צפויים להתקבל בכסף פיאט לפי שער המרה היסטורי נמוך יותר מהנוכחי). השנייה הינה בעלת סיכון גבוה יותר כאשר במידה והתוכנית תצלח הצפי לקבלה הוא כ-23.5% מהנכסים (אך עלולה להיות גם פחות מזה) בפריסה של כמה שנים. בהתאם להערכות, החלק הארי של הנושים בחרו בתוכנית הראשונה. החלוקה למי שעשה זאת צפויה להיות בעלת שלושה רכיבים, ששניים מהם בכסף פיאט והשלישי, בהתאם לבחירת הנושה – בכסף פיאט או בביטקוין וביטקוין קאש (שהתקבל בידי הנאמן לאחר הפיצול של ביטקוין קאש באוגוסט 2017).
יצוין כי ישנם מחשבונים שאינם רשמיים אשר בהם מבצעים הערכה של התקבול הכולל בהתאם לנכסים המקוריים של הנושה. כך למשל, מי שהחזיק בבורסה 100 ביטקוין ו-10,000 דולר ארה"ב, צפוי לקבל סך של 500,000 דולר ארה"ב (נכון לשערי ההמרה של סוף יולי 2023). שוב, יצוין כי מדובר בהערכות שאינן רשמיות וטרם נתקבל המידע הסופי בנוגע לסך הנכסים אותם יקבל כל נושה.

השבת הכספים או הנכסים מצריכה היערכות מצד הנושים בישראל, בראש ובראשונה מבחינת היבטי המס.

קבלת כספי פיאט ונכסים דיגיטליים במסגרת ההסדר צפויה במרבית המקרים ליצור אירוע מס בידי המקבלים, אשר מחייב דיווח בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, וכן ותשלום מס במידת הצורך. יש לזכור, כי כאשר הסדרים מסוג זה נחשפים, רשויות המס נוטות לדרוש קבלת מידע ממקורות רשמיים ולאתר את מקבלי הנכסים שלא דיווחו על ההכנסה המתאימה לשיטתה.
עם זאת, אנו מאמינים שישנם דרכים להטיב עם הנושים בפן המיסוי. ראשית, ישנן עמדות לגיטימיות לקבלת הנכסים הדיגיטליים והפיאט בהן ניתן לנקוט על מנת לנסות ולהפחית את נטל המס. שנית, על אף השבת חלק מהנכסים, יש לזכור כי כ-80% מנכסי הנושים אבדו, ועל כן יש לדרוש בגינם הפסד הוני מתאים, בהתאם לעלות ההשקעה, ולבחון כיצד ניתן לקזז הפסד זה באופן שיטיב ביותר עם המקבל.
משרדנו מצוי בקשר עם אנשי רשות המסים ובוחן אפשרות להסדרה רוחבית ומועילה לנושים אשר צפויים לקבל חלק מנכסיהם בחזרה. לקראת מועד החלוקה הראשון, שנכון למועד כתיבת שורות אלה מתוכנן לסוף חודש אוקטובר 2023, משרדנו מזמין אתכם לפגישת ייעוץ ללא עלות בנושא.
להשארת פרטים לחצו כאן.

לפניה ישירה לרו"ח ארז חגי לחצו כאן