ישראל נכנסת להליך גילוי מרצון מחדש!!

26/05/2024

ישראל נכנסת להליך גילוי מרצון מחדש!!

Read More
11/03/2024

פורסמה הצעת חוק לביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים

Read More
29/01/2024

חלוקת דיבידנד כפויה על חברות עסקיות – סעיף 77 לפקודה

Read More

חוזר לקוחות מאי 2024

ישראל נכנסת להליך גילוי מרצון מחדש!!

מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' הודיע בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה כי בקרוב יפורסם נוהל חדש לגילוי מרצון אשר יכלול את תשלום קרן המס בגין ההכנסות שלא דווחו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה אולם ללא קנסות והעמדה לדין.

גילוי מרצון הוא הליך שרשות המיסים יזמה בעבר מספר פעמים במטרה להסדיר את חבות המס של נישומים וזאת באמצעות פניה בבקשה לרשות המיסים בכדי לתקן את הדיווחים שהוגשו או לדווח לראשונה על הכנסות שטרם דווחו.

חשוב להדגיש כי, הימנעות מדיווח על הכנסה מהווה עבירה פלילית שיכולה להוביל לחקירת מס ואף להגשת כתב אישום וזאת בנוסף לתשלומי המס האזרחיים בתוספת קנסות, ריבית והפרשי הצמדה.

על-פי דברי מנהל רשות המיסים, הנוהל החדש ייועד בראש ובראשונה למחזיקי הקריפטו, אולם גם לאוכלוסיות אחרות שטרם דיווחו על הכנסותיהם. עוד הוסיף המנהל כי נוהל זה יישאר בתוקף עד לסוף 2025, וכן יהיה האחרון בסדרת הגילויים שניתנו, וכי לאחר מכן הנושא של גילוי מרצון יעוגן בחקיקה שתקבע באופן ברור מהם הקנסות של מי שמגלה באיחור.

בנהלי הגילוי מרצון הקודמים, היה על הנישום להגיש בקשה מנומקת בתום לב לרשות המיסים. הפנייה צריכה להיות כנה ומלאה, שלא בעקבות חקירה או בדיקה של רשות המיסים או רשות שלטונית אחרת (בין אם המידע שמבקשים לחשוף בפני רשות המיסים כלול בהליך משפטי ובין אם המידע שמבקשים לחשוף התפרסם), כלומר הנישום צריך לגלות מידע חדש שאין לרשות המיסים מידע על קיומו.

דוגמאות לדיווחים "קלאסיים" בהליך גילוי מרצון

  1. הכנסות שלא דווחו בגין כספים בחשבונות בנק מחוץ לישראל;
  2. הכנסות מממסחר במטבעות קריפטוגרפים;
  3. עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים בתוך תקופת הפטור ממס (10 שנים ממועד הפיכתם לתושבי ישראל) אשר הפיקו הכנסות מעסק/ממשכורת מחו"ל תוך שהפעילות בוצעה בישראל, אולם לא דווחה או שולם בגינה מס בישראל.

נציין כי למשרדנו ניסיון עשיר בטיפול בהליך גילוי מרצון מול רשות המיסים, אשר חוסה תחת חיסיון עורך דין – לקוח. הליך כזה דורש הכנה ממושכת עד להגשת הפניה ועל-כן אנו ממליצים ללקוחות אשר העניין רלוונטי לגביהם לקבל ייעוץ מקצועי עוד בטרם יפורסם הנוהל הפורמלי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד (רו"ח) דורון אלמקייס ממשרדנו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע כללי בנושאים שונים. הוראות החוק עצמן מורכבות יותר וכוללות חריגים נוספים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.