בלוג מס

מזכרי לקוחות חודשיים

עדכונים, דיוורים וחדשות בתחום המס

מזכרי הלקוחות של משרדנו מפרטים את גישתנו בקשר לסוגיות מס הרלוונטיות ללקוחותינו.
לחצו כאן להצטרפות לניוזלטר שלנו.

12/05/2022

צניחת השווקים בעולם וההזדמנות לחיסכון מס בתגמולים הוניים המוענקים לעובדים

פרטים נוספים
03/03/2022

האם קבלת מטבעות קריפטוגרפים אגב פעילות כרייה מהווה אירוע מס?

פרטים נוספים
30/01/2022

מכירת NFT יכולה להיות פטורה ממס?

פרטים נוספים
16/12/2021

הרפורמה בתחום המיסוי הבינלאומי: הסוגיות שלא "תפסו" כותרות

פרטים נוספים
21/10/2021

תאונת מס במכירת חברה לאחר ביצוע שינוי מבנה לפי סעיף 104א או 104ב(א)

פרטים נוספים
26/08/2021

עסק לניהול ומימון חברות

פרטים נוספים
22/07/2021

עידוד מיזמי התחדשות עירונית והשכרת דירות לטווח ארוך – טיוטת חוק ההסדרים

פרטים נוספים
27/05/2021

סעיף 18(ה) לפקודה נסוג בפני אמנות מס

פרטים נוספים
29/04/2021

דרישות רשות המסים להחזר מענקי קורונה

פרטים נוספים
18/03/2021

חובת ניכוי מס במקור בגין הכנסות בהן מועד התשלום מתרחש לפני מועד אירוע המס

פרטים נוספים
11/02/2021

קיבלת אופציות תחת סעיף 102 לפקודה? הזהר! ייתכן ורשות המסים מאחוריך

פרטים נוספים
24/12/2020

הכרה בהוצאות בשל תשלום קנס או עיצום כספי

פרטים נוספים
13/12/2020

President-Elect Joseph R. Biden Jr. and your Estate Tax Planning

פרטים נוספים
01/10/2020

עלויות מימון ערבות בנקאית לפי חוק המכר (דירות) אינן מהוות חלק ממחיר הדירה החייב במע"מ

פרטים נוספים
01/09/2020

ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חוב מס

פרטים נוספים
01/08/2020

האם לנישום זכות קנויה להגשת דוח מתקן?

פרטים נוספים
01/07/2020

האם חברות שביצעו רכישה עצמית של מניות זכאיות להטבות מס?

פרטים נוספים
01/06/2020

האם נדרש לזקוף שווי למומחים זרים בגין מימון טיסות לצורך ביקורי מולדת ובגין מימון הוצאות לינה בישראל?

פרטים נוספים
01/04/2020

רכישת ניירות ערך סחירים – המלצה חשובה בעקבות משבר הקורונה

פרטים נוספים
01/12/2019

שינוי מודל עסקי – פסיקה חדשה

פרטים נוספים
01/11/2019

חלוקת דיבידנד כפויה בחברות עסקיות

פרטים נוספים
01/07/2019

פסק דין תקדימי בנושא אופציות לעובדים: מניות שמקנות זכות לדיבידנד בלבד חוסות תחת סעיף 102 לפקודה

פרטים נוספים
01/07/2019

Court confirms that the Transfer of Land in Israel to a Trust is Exempt from Land Betterment and Purchase Tax

פרטים נוספים
01/06/2019

ניכוי הוצאות גיבוש לעובדים

פרטים נוספים
01/05/2019

פסק דין בר רפאלי – תובנות ומסקנות

פרטים נוספים
01/04/2019

New Green Track Ruling ­ Change of Vesting Conditions

פרטים נוספים
01/08/2018

פעם תושב תמיד תושב ‐ בית המשפט מקשה על ניתוק תושבות ומכריז: פוקר איננו משחק מזל אלא משלח ‐ יד

פרטים נוספים
01/09/2019

הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון אנונימי והשלכות תיקון חקיקה בעניין תושבי חוץ המקיימים את חזקת הימים בישראל

פרטים נוספים
01/08/2018

דרישת הוצאות פחת בניין בהתאם לגישת הרכיבים

פרטים נוספים
01/01/2018

Foreign Source Income Allocation – New Immigrant Exemption

פרטים נוספים
01/01/2018

חוק התקציב לשנת 2019 ומסקנות מפס"ד שרגא בירן

פרטים נוספים
01/10/2017

תקרת הפטור במכירת דירה יקרה – האם לדירה או למוכר ?

פרטים נוספים
01/08/2017

שינויי מבנה בעקבות תיקון 242 לפקודה

פרטים נוספים
01/07/2017

הצעת חוק לעידוד השקעות הון – עידוד בניית דירות מגורים להשכרה

פרטים נוספים
01/06/2017

ITA Policy on Equity Compensation of Relocation Employees

פרטים נוספים
01/04/2017

הנדון: סיכוני מס בהלוואות בין חברתיות בעקבות תיקון 235 לפקודה

פרטים נוספים
01/03/2017

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא שינוי מבנה

פרטים נוספים
01/02/2017

השקעה בנדל"ן ספרדי – היבטי מיסוי

פרטים נוספים
01/12/2016

Israeli "Cost Plus" Dilemma – Several Suggested Solutions

פרטים נוספים
01/03/2016

New ESPP Green Track and Guidance on Performance Conditions

פרטים נוספים